МОВНИЙ ВЕКТОР ПОЛІТИЧНИХ ЗМАГАНЬ В УКРООЛІГАРХАТІ

(від незалежності до "другого Майдану")
Громадсько-політичні змагання довкола мовного питання мають хіба віддалене відношення до реальних проблем українського слова, тому на його подальше згасання вони впливають слабо.
Читати більше
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ

(мовний аспект перетворення Радянської України на Укроолігархат)
Протягом лічених років Україна з її успадкованими від СРСР потужною індустрією та високим рівнем освіченості населення стала державою "третього світу". Для відродження мови така метаморфоза сама по собі була вироком, що не підлягав оскарженню.
Читати більше
НАРОДЖЕНА «КАТАСТРОЙКОЮ»
Далеко не всі прихильники незалежності були згідні з ідеєю референдуму, проте він відбувся і результати вразили цілий світ. Своє "так" сказали всі регіони України, причому рівень підтримки незалежності ніде, за винятком Криму й Севастополя, не опускався нижче 80%...
Читати більше
УКРАЇНСЬКЕ КРЕОЛЬСТВО – ТА САМА «НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ»…
Однак повнота розчинення України в імперському тілі залишалася певною мірою ілюзорною й продуктом масового російщення її населення ставала не «типова російська», а НОВА НЕРОСІЙСЬКА самосвідомість, хоча остання довший час залишалася малопомітною, маловідчутною й майже ніяк не осмисленою.
Читати більше
ЯК УКРАЇНЦІ НАМАГАЛИСЯ ЧИНИТИ ОПІР РУСИФІКАЦІЇ
...Все ж опір існував! Саме він, попри свої не надто рішучі форми та більш ніж скромні масштаби, перекидав місток з минулого українства в його майбутнє, не давав нації остаточно завмерти, скоритися, віддатися плинові потужного й невблаганного російщення.
Читати більше
ЗАЛІЗНА ХОДА МАСОВОЇ РУСИФІКАЦІЇ
У Великій Україні зникло те соціальне середовище, для якого мова була природним засобом комунікації. Тепер "масова людина" без філологічної підготовки українською мовою, як правило, не володіла, в активній комунікації послуговуючись російською, побутовим "доважком", до якої міг бути неоковирний суржик. Говоримо про 50—70 роки ХХ століття.
Читати більше
ДО ПИТАННЯ ПРО «УКРАЇНСЬКУ КОЛАБОРАЦІЮ» – З НАЦИЗМОМ І НЕ ТІЛЬКИ…
 
Питання про колаборацію з нацизмом не має жодного стосунку до проблем російської, словацької, угорської, румунської, литовської та багатьох інших мов, носії яких теж співпрацювали з нацистами. Але, на жаль, має безпосереднє відношення до проблеми відродження української мови...
Читати більше
ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ ВІЙНИ
 
Друга світова війна була для українства передовсім страшною трагедією, пам'ять про яку мусимо вилущувати зі шкаралуп чужих наративів, як-от: «Велика Вітчизняна війна», «великий подвиг радянського народу» тощо. Навіть попри наявність окремих справді героїчних сторінок у цій велетенській епопеї…
Читати більше
В ЯКИЙ СПОСІБ ТА В ЯКІЙ МІРІ БУЛО ПРИПИНЕНО УКРАЇНІЗАЦІЮ
 
Прийнято вважати, що доба українізації завершилася на поч. 30-х рр. з відходом з посад та/або з життя чільних постатей цього процесу. При тому повного згортання українізації по суті так і не сталося – радше змінилися «колір часу», основні тренди тощо.
Читати більше
УКРАЇНІЗАЦІЯ: ТО ЩО ЦЕ БУЛО?
Історики досі сперечаються про те, чим же була насправді славетна українізація 20-х років. Так чи інакше вона стала яскравим періодом, котрий за багатьма ознаками виламувався з тієї трагічної української історії, яку, за Винниченком, "треба читати з бромом".
Читати більше
ДОЧЕКАЛИСЯ Й УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Революція та пореволюційні війни були періодом вкрай турбулентного розвитку подій... В підсумку незалежна Україна не впоралася з речами буденними, тими проблемами, які в інших націй розв'язувалися "самі по собі".
Читати більше
УКРАЇНСТВО МІЖ ДВОМА НЕУКРАЇНСЬКИМИ РЕВОЛЮЦІЯМИ
На порозі революції 1905 р. немасовість, відсутність тривкого пов'язання з громадою на цілому етнічному терені, амбівалентність та схильність до угодовства далі залишалися відмітними рисами національно свідомого українства. "Колір часу" між тим невблаганно змінювався...
Читати більше
НЕ ТАК ТІЇ ВОРОГИ, ЯК ДОБРІЇ ЛЮДИ...
Наприкінці ХІХ ст. український рух опинився перед поважними й розмаїтими викликами. Лідери українства мусили шукати відповіді на ці виклики - й тут годі не згадати про ті тяжкі помилки та прорахунки, яких припустилися вони в своїх пошуках і які дали гіркі плоди в наступну епоху змагань за незалежність.
Читати більше
Про насильницьку русифікацію ЗА ОБОПІЛЬНОЇ ЗГОДИ СТОРІН
Україножерна законотворчість царату завдала непоправних збитків процесові національного відродження українства. Разом із тим видається корисним розглянути справу в ширшій перспективі, не зводячи її суть лише до насильницької русифікації.
 
Читати більше
Українство програє якість: про русифікацію, суржик та інтеліґенцію
Фундамент майбутньої масової русифікації було закладено тими якісними трансформаціями, що відбулися в другій половині ХІХ ст. Цей процес варто розібрати "по кісточках", пам'ятаючи, що був він непростим і складався з кількох різнопланових, різноприродних, не раз протилежно скерованих еволюцій, які розгорталися одночасно.
Читати більше