ЯК ПОДІЛИЛАСЯ РУСЬ ПІСЛЯ "БАТИЄВОГО ПОГРОМУ"
Жодний відлам українства не спромігся звільнитися від татаро-монгольського ярма власними силами, з утворенням власної династії та держави. Цей факт, незалежно від його причин, означав довготривале зникнення Русі та русичів з політичної карти світу.
Читати більше
ДРЕВНЯ РУСЬ: У ПОШУКАХ УКРАЇНИ
З-поміж тих мов та говірок, якими послугувалися мешканці давньоруських земель власне українську шукати ще зарано. Щонайбільше можемо казати про формування діалектної бази цієї мови, як тенденцію, котра співіснувала з іншими тенденціями.
Читати більше
ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА: ПОШИРИТИСЯ, ЩОБ ПОМЕРТИ
 
Жодний із чинників, які зумовлюють виживання однієї з конкуруючих мов не "працював" на користь слов'янізації! Тим не менш протягом обмеженого часу нащадки фракійців, даків, кельтів, сарматів, германців, балтів, угро-фінів та багатьох інших етносів перетворилися на правдивих слов'ян.
Читати більше
ЯК ПЕРЕСЕЛЯЛИСЯ НАРОДИ Й ЩО З ЦЬОГО ВИЙШЛО
 
«Прогресивне людство» не одразу усвідомило нову реальність, яка полягала в тому, що Центральна та Східна Європа перетворилися на майже всуціль слов’янську територію, серед населення якої розпочалися процеси політичного та етнічного переформатування.
Читати більше
«ІРАНСЬКА» ПРАУКРАЇНА ТА ЇЇ СУСІДИ
 
Нема важливішого переломного моменту в історіографії будь-якої країни, ніж поява перших письмових джерел. Народи Праукраїни «потрапили в історію» десь на межі І-го тис. до н.е. Але як «потрапили»?.. З-поміж відомих нам спільнот, присутніх на праукраїнських теренах за античної доби, єдиним народом в етнічному сенсі цього поняття були греки...
Читати більше
ПРАІСТОРІЯ УКРАЇНИ: З МОРОКУ ТИСЯЧОЛІТЬ…
 
Оскільки ніхто не бере під сумнів приналежність українства до кола слов’янських народів, історія українського етно- та лінгвогенезу мала би починатися з моменту появи слов’ян на наших історичних теренах. Проте певні обставини спонукають нас глибше зазирнути в минувшину...
Читати більше
СУБ'ЄКТИВНИЙ ПОГЛЯД НА «ТЕОРІЮ НАСИЛЬСТВА»
 
Людину, яка зичить перемоги рідному слову, не може не бентежити та обставина, що до змагань за його право на життя залишаються байдужими мільйони людей, від чиєї позиції, власне, й залежить успіх або фіаско цих змагань. Чому це відбувається?..
Читати більше
Проблеми української мови: Що про них скаже історія?
Чи аж такою очевидною є теза про вирішальну роль насильства у деградації та вимиранні української мови?.. Йдеться не про сам факт масовості та жорстокості гонінь проти неї, а про вирішальний вплив цього факту на постання непривабливої картини нашого мовного сьогодення...
Читати більше
Повернення Каталанської мови: Місія триває!
Каталонія є двомовним регіоном, себто "кошмар двомовності", через який не один український патріот прокидався серед ночі в холодному поту, тут є узаконеним... Чому ж каталонські реалії дають оборонцям рідного слова більше приводів для оптимізму, ніж реалії офіційно одномовної України?
Читати більше
Повернення каталанської мови - місія не завершена...
Демократизація, включно з відновленням національної автономії, не виглядали спроможними зупинити подальшу кастилізацію краю, де уроджені каталонці перетворилися на меншину, й то значною мірою асимільовану.
Читати більше
Ірландська мова: Болісний шлях у небуття...
Поза районами Гелтахт картина повсякденного життя країни виглядає стерильно англомовною: без спеціального наміру тут майже неможливо знайти перехожих, які розмовляють ірландською, або ж офіс, де ця мова є робочою, або середовище, де нею послуговуються як основною.
Читати більше
І нація, збережена своєю мовою
Литва була слабкою й небагатою державою з невизначеними перспективами, а литовська ідентичність, вочевидь, не мала під собою такої потужної основи, як, приміром, польська. На диво, тисячі успішних у польському середовищі людей свідомо обрали саме цю ідентичність!
Читати більше