«ІРАНСЬКА» ПРАУКРАЇНА ТА ЇЇ СУСІДИ
 
Нема важливішого переломного моменту в історіографії будь-якої країни, ніж поява перших письмових джерел. Народи Праукраїни «потрапили в історію» десь на межі І-го тис. до н.е. Але як  «потрапили»?.. З-поміж відомих нам спільнот, присутніх на праукраїнських теренах за античної доби єдиним народом в етнічному сенсі цього поняття були греки...
Читати більше
ПРАІСТОРІЯ УКРАЇНИ: З МОРОКУ ТИСЯЧОЛІТЬ…
 
Оскільки ніхто не бере під сумнів приналежність українства до кола слов’янських народів, історія українського етно- та лінгвогенезу мала би починатися з моменту появи слов’ян на наших історичних теренах. Проте певні обставини спонукають нас глибше зазирнути в минувшину...
Читати більше
СУБ'ЄКТИВНИЙ ПОГЛЯД НА «ТЕОРІЮ НАСИЛЬСТВА»
 
Людину, яка зичить перемоги рідному слову, не може не бентежити та обставина, що до змагань за його право на життя залишаються байдужими мільйони людей, від чиєї позиції, власне, й залежить успіх або фіаско цих змагань. Чому це відбувається?..
Читати більше
Проблеми української мови: Що про них скаже історія?
Чи аж такою очевидною є теза про вирішальну роль насильства у деградації та вимиранні української мови?.. Йдеться не про сам факт масовості та жорстокості гонінь проти неї, а про вирішальний вплив цього факту на постання непривабливої картини нашого мовного сьогодення...
Читати більше
Повернення Каталанської мови: Місія триває!
Каталонія є двомовним регіоном, себто "кошмар двомовності", через який не один український патріот прокидався серед ночі в холодному поту, тут є узаконеним... Чому ж каталонські реалії дають оборонцям рідного слова більше приводів для оптимізму, ніж реалії офіційно одномовної України?
Читати більше
Повернення каталанської мови - місія не завершена...
Демократизація, включно з відновленням національної автономії, не виглядали спроможними зупинити подальшу кастилізацію краю, де уроджені каталонці перетворилися на меншину, й то значною мірою асимільовану.
Читати більше
Ірландська мова: Болісний шлях у небуття...
Поза районами Гелтахт картина повсякденного життя країни виглядає стерильно англомовною: без спеціального наміру тут майже неможливо знайти перехожих, які розмовляють ірландською, або ж офіс, де ця мова є робочою, або середовище, де нею послуговуються як основною.
Читати більше
І нація, збережена своєю мовою
Литва була слабкою й небагатою державою з невизначеними перспективами, а литовська ідентичність, вочевидь, не мала під собою такої потужної основи, як, приміром, польська. На диво, тисячі успішних у польському середовищі людей свідомо обрали саме цю ідентичність!
Читати більше
Диво чеського відродження
Особливою рисою чеського національного відродження був демократичний характер цього руху, який став органічним складником формування громадянського суспільства в країні. Працю відродження було здійснено легальними методами, його адепти зазвичай не виявляли агресії проти своїх опонентів.
Читати більше
Як народилася ідея ревіталізації мов
Як специфічна соціальна практика, ревіталізація мов, себто повернення їх до повноцінного земного буття після періоду пониження або "напівіснування", є явищем порівняно пізнім. Однак ідеологічні та матеріальні передумови ревіталізації мають давню історію...
Читати більше
Націоналізм, як рушійна сила
Б. Андерсон в книзі "Уявлені спільноти" наводить численні докази того, що нації є вигаданими конструктами, не раз породженими випадковим збігом обставин, адміністративним свавіллям або чиєюсь фантазією. Однак далі він ставить питання, на яке сам не дає відповіді: якщо нація є чиєюсь вигадкою, чому стільки людей жертвують задля неї добробутом, здоров'ям і самим життям?
Читати більше